Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Kategorie: Wszystkie | Komunikacja | Miasto | Okolice | Sport
RSS
poniedziałek, 22 października 2007
Czy wszystko widzisz tylko w czarnych barwach? A może przeciwnie, oglądasz świat wyłącznie przez różowe okulary? Czy wiesz jakie naprawdę są prawdziwe kolory Pruszkowa, Piastowa i najbliższych i okolic? Może znajdziesz wśród nich swój ulubiony?

Zapraszam na kolejnego, mieniącego się wszystkimi kolorami tęczy, Alleypiasta! Szybka, miejska trasa i różnorodne lokalizacje powinny rozproszyć szarość i mrok jesiennych ulic. Spotykamy się w niedzielę 28.10.2007 o godz. 18:30 na placu JPII w Pruszkowie.
Weźcie rowery, oświetlenie i kaski. Długopisy nie będą potrzebne. Wpisowe w wysokości 5 zł w całości przeznaczone zostanie na cele charytatywne.

19:57, msciciel337 , Sport
Link
czwartek, 18 października 2007
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.10.2007 od godziny 23.00 do dnia 20.10.2007 r. do godziny 8.00 nastąpi znaczny spadek ciśnienia wody w Pruszkowie. Wyłączenie magistrali przy ul. Wojska Polskiego, które spowoduje spadek ciśnienia, jest wynikiem wymiany zasuwy w ul. 1-go Maja w Pruszkowie.

KOMUNIKAT MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m st. Warszawie Spółka Akcyjna przystąpiło do realizacji prac związanych z poprawą niezawodności dostawy wody mieszkańcom Pasma Pruszkowskiego poprzez modernizację sieci magistral wodociągowych dostarczających wodę z Warszawy do Pruszkowa.

8 - go października 2007 r. w siedzibie MPWiK w m st. Warszawie S.A. zakończono negocjacje przetargowe dla zadania p.n. „Modernizacja magistrali wodociągowej DN 600 mm w ul. 1 - go Maja w Pruszkowie, na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Batalionów Chłopskich, o długości 439 m metodą bezwykopową".
Wykonanie modernizacji w/w magistrali planowane jest w okresie od 15.10.2007 r. do 18.11.2007 r. w trzech etapach:

Etap I; 08.10 - 15.10.2007 r. - roboty przygotowawcze, polegające na umożliwieniu wyłączenia magistrali w ul. 1-Maja z eksploatacji przy równoczesnym zapewnieniu nieprzerwanej dostawy wody mieszkańcom m. Pruszków. Głównymi robotami tego etapu jest złączenie 2 szt. przewodów rozbiorczych DN 250 mm w ul. Batalionów Chłopskich

Etap II; l5.10. - 04.11.2007 r. - zasadnicze roboty budowlane polegające na wbudowaniu w istniejącą rurę stalową magistrali DN 600 min nowej rury tworzywowej z PE DN 500 mm i wymianie istniejącego uzbrojenia.

Etap III; 05.11 - 18.11.2007 r. roboty eksploatacyjne w zakresie : próba ciśnieniowa, dezynfekcja, płukanie, badania laboratoryjne jakości wody, uzyskanie zezwolenia na włączenie nowej magistrali do eksploatacji.

Równocześnie MPWiK S.A. informuje, ze z uwagi na wyłączenie w w/w okresie z eksploatacji magistrali DN 600 mm w ul. 1-Maja i z uwagi na wspomaganie zasilenia m. Pruszków w wodę z miejscowych ujęć głębinowych poprzez przewody rozbiorcze o ograniczonej przepustowości, w okresie wzmożonego, szczytowego rozbioru wody może nastąpić chwilowy spadek jej ciśnienia.

Zasadniczym planowanym efektem przedmiotowej modernizacji jest wyeliminowanie licznych awarii, jakie maja miejsce na tym odcinku magistrali wodociągowej stanowiącej jeden z elementów systemu zaopatrywania m. Pruszkowa i okolic w wodę, a tym samym poprawa jakości i niezawodności usług świadczonych przez MPWiK S.A. mieszkańcom tzw. Pasma Pruszkowskicgo.

Źródło: MPWiK

22:15, msciciel337 , Miasto
Link
sobota, 13 października 2007
Do poważnej awarii doszło w dniu 12. października w godzinach rannych, na ulicy Bolesława Prusa. Przejeżdżajacy patrol pruszkowskiej Straży Miejskiej, zauważył wyciek gazu z instalacji w chodniku (w pobliżu sklepu Rossmann). W miejscu tym pracownicy MPWiK usuwali awarię wodociągową. Podczas prac ziemnych, uszkodzony został gazociąg.

Około godziny 9.40, patrol interwencyjny, przekazał dyżurnemu S.M. informację o podjętej akcji w związku z uszkodzeniem gazociągu w ulicy Bolesława Prusa. Natychmiast zostały podjęte działania zapobiegające zagrożeniu dla życia i zdrowia.

Dyżurny Straży Miejskiej powiadomił o zdarzeniu Pogotowie Gazowe, jednostkę Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe oraz Polcję. W miejscu zdarzenia po chwili przybyły powiadomione służby, zabezpieczając teren oraz wstrzymując ruch pieszych i pojazdów na odcinku od ulicy Sprawiedliwości do Kraszewskiego. Na miejsce zostały też skierowane dodatkowe patrole pruszkowskiej S.M. i Policji.

Po ponad dwu godzinnej akcji, wyciek gazu z uszkodzonego gazociągu został usunięty.

Źródło: Straż Miejska w Pruszkwie
09:36, msciciel337 , Miasto
Link Komentarze (1) »