Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Kategorie: Wszystkie | Komunikacja | Miasto | Okolice | Sport
RSS
piątek, 09 listopada 2007
W związku z przebudową rozjazdów na stacji kolejowej Warszawa Wschodnia już od 12 listopada nastąpią poważne zmiany w organizacji ruchu pociągów polegające m.in. na skierowaniu ruchu pociągów podmiejskich w kierunku wschodnim torami dalekobieżnymi przez Dw. Centralny z pominięciem przystanków Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Nastąpi również skrócenie niektórych kursów pociągów SKM i KM. Powyższe zmiany związane są z prowadzoną przez PKP - PLK budową połączenia Międzynarodowego Portu Lotniczego im. F. Chopina z linią średnicową.

Modernizacja zachodniej głowicy rozjazdowej na stacji Warszawa Wschodnia pociągnie za sobą poważne zmiany w kursowaniu pociągów na odcinku średnicowym Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia. Zmiany będą dotyczyć zarówno pociągów SKM jak i KM.

Modernizacja stacji kolejowej Warszawa Wschodnia powoduje zmiany w kursowaniu SKM:

Pociągi jadące w kierunku wschodnim zostaną skierowane torami dalekobieżnymi z pominięciem przystanków Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.
Powoduje to również konieczność podziału czterech kursów Szybkiej Kolei Miejskiej na dwa odcinki:
Relacja pociągów odjeżdżających z Pruszkowa o godz. 9.32 i 11.02 zostaje skrócona do odcinków: Pruszków Odj. 9.32 - Warszawa Zachodnia przyj. 9.49 oraz Warszawa Wschodnia odj.10.08 - Sulejówek Miłosna przyj. 10.20.
Pruszków odj. 11.02 - Warszawa Zachodnia przyj. 11.20 oraz Warszawa Wschodnia odj. 11.49 - Sulejówek Miłosna przyj. 12.11.
Relacja pociągów odjeżdżających z Sulejówka Miłosnej o godz. 9.28 i 10.58 zostaje skrócona do odcinków: Sulejówek Miłosna odj. 9.28 - Warszawa Wschodnia przyj. 9.50 oraz Warszawa Zachodnia odj. 10.14 - Pruszków przyj. 10.31.
Sulejówek Miłosna odj. 10.58 - Warszawa Wschodnia przyj. 11.20 oraz Warszawa Zachodnia odj. 11.36 - Pruszków przyj. 11.53.
Godziny odjazdów części pociągów ulegną nieznacznym przesunięciom.

Ze względu na skalę utrudnień, dla zmniejszenia podróżnym uciążliwości, z inicjatywy Zarządu Transportu Miejskiego, przygotowano umowę z Kolejami Mazowieckimi na mocy której na czas niniejszego remontu (tj. od 12 listopada do zakończenia remontu) ustalono wzajemne uznawanie w pociągach KM i SKM wszystkich rodzajów i typów biletów oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów obowiązujących w KM oraz ZTM na odcinku pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia. Dla zachowania ważności, jednorazowe bilety ZTM muszą być skasowane w kasownikach zamontowanych na stacjach kolejowych na odcinku między Warszawą Wschodnią i Zachodnią lub w pociągach SKM, a bilety okresowe muszą być uprzednio aktywowane.

Między Dworcem Zachodnim a Dworcem Stadion co 40 min ma kursować pociąg wahadłowy, niestety złożony tylko z dwóch wagonów. Powinno się w nich zmieścić ok. 600 osób.

Większość pociągów Kolei Mazowieckich jadących z Żyrardowa i Sochaczewa na Dworzec Wschodni skończy trasę na Dworcu Zachodnim i stąd wyruszy z powrotem. Zaś część tych, które jadą z Mińska i Otwocka na Dworzec Zachodni dotrze tylko do Wschodniego i tu zawróci.

Niektóre składy KM jadące z Sochaczewa i Żyrardowa oraz wszystkie z Radomia będą przepuszczane przez Dworzec Centralny, ale nie zatrzymają się na dworcach: Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Stacji tych nie ominą zaś pociągi jadące w przeciwnym kierunku - te, których trasy nie zostały skrócone.

Żródło: ZTM, GW
23:17, msciciel337 , Komunikacja
Link
czwartek, 01 listopada 2007
W dniach od 27 października do 05 listopada 2007 roku, funkcjonariusze pruszkowskiej Straży Miejskiej będą – jak co roku – prowadzić wzmożone działania w rejonie cmentarzy. Działania te, to kontynuacja corocznej ogólnopolskiej AKCJI "ZNICZ 2007".

W prowadzonych czynnościach wykorzystany zostanie System Monitoringu Wizyjnego Miasta oraz dodatkowe patrole piesze i zmotoryzowane. Kamery monitoringowe i obsługujący je dyżurni, będą wspierać pruszkowskich strażników miejskich w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby bliskich.

Głównymi celami akcji będzie:
- zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby;
- zwracanie uwagi na nieprawidłowo parkujące pojazdy w pobliżu cmentarzy;
- zapobieganie rozmieszczaniu stanowisk handlowych bez wymaganych zezwoleń oraz kontrola legalności handlu;
- zapewnienie bezpieczeństwa pieszym;
- zapewnienie przejazdu ulicami zlokalizowanymi przy nekropoliach
- reagowanie na wszelkiego rodzaju przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego;
- zapobieganie ewentualnym aktom wandalizmu;
- reagowanie na zanieczyszczanie terenu wokół cmentarzy;
- reagowanie na przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.
- usuwanie osób żebrzących oraz takich, których wygląd uwłacza randze święta
- egzekwowanie wprowadzonych ograniczeń w ruchu drogowym;
- kontrola czystości wokół stoisk handlowych;
- zapobieganie nielegalnemu kwestowaniu
- niesienie pomocy osobom oczekującym wsparcia i informacji.

Systematyczne kontrole uwzględniać będą nielegalny handel zniczami i innymi artykułami związanymi z Dniem Wszystkich Świętych, szczególnie w okolicach nekropolii, placów targowych i innych. W godzinach wieczorowych i nocnych cmentarze będą objęte szczególną kontrolą, która będzie mieć na celu zapobieżenie aktom wandalizmu i działalności tzw. "hien cmentarnych".

Punktem kulminacyjnym prowadzonej AKCJI "ZNICZ 2007", będą dni 01 - 04 listopada 2007 r. W tych dniach nasza jednostka swoje działania skupi nad utrzymaniem ładu i porządku, prawidłowości parkowania i bezpieczeństwa osób odwiedzających groby swoich bliskich w rejonie cmentarzy i poza nimi.

Ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów w okolicach cmentarzy oraz ograniczenia w ruchu - ul. Komorowska, Gordziałkowskieko, 2-go sierpnia, Żbikowska, Domaniewska zwracamy się do wszystkich odwiedzających cmentarze o korzystanie z taboru komunikacji miejskiej oraz pozostawianie swoich pojazdów na ulicach przyległych.

WJAZD POD BRAMY GŁÓWNE CMENTARZY MOŻLIWY BĘDZIE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM IDENTYFIKATORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NA CZAS DOWIEZIENIA OSÓB O WIDOCZNYM KALECTWIE.

Do wszystkich mieszkańców, jak i osób przyjezdnych APELUJEMY o zachowanie w tych dniach SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. PAMIĘTAJMY o zabezpieczeniach mienia (samochodów, mieszkań i domów). Idąc na cmentarz, starajmy się nie zabierać ze sobą rzeczy zbędnych oraz zamyślając się nad grobami bliskich zwracajmy uwagę na swój bagaż.

Podczas działań "ZNICZ 2007", funkcjonariusze Straży Miejskiej, będą do dyspozycji osób potrzebujących pomocy. Wszelkie uwagi i prośby o interwencje można zgłaszać, bezpośrednio do licznych patroli, pełniących służbę w rejonie cmentarzy, jak i telefonicznie: pod bezpłatnym numerem telefonu 986.

Źródło: Straż Miejska w Pruszkowie
12:13, msciciel337 , Miasto
Link