Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Blog > Komentarze do wpisu

Nowy rozkład jazdy pruszkowskich autobusów

Aktualny rozkład jazdy autobusów pruszkowskiej komunikacji miejskiej. Data uaktualnienia: 01.07.2016.
Autobus

Linia 1: Os. Staszica - PKP Pruszków

Rozkład jazdy w dni powszednie
Rozkład jazdy w soboty i niedziele

Linia 2: Pruszków - Komorów

Rozkład jazdy

Linia 3: Pruszków - Piastów

Rozkład jazdy w dni powszednie
Rozkład jazdy w soboty i niedziele

Linia 4: Pruszków - Parzniew - Gąsin

Rozkład jazdy w dni powszednie
Rozkład jazdy w soboty i niedziele

Linia 5: Pruszków - Malichy

Rozkład jazdy w dni powszednie
Rozkład jazdy w soboty i niedziele

Linia 6: Pruszków - Ożarów Mazowiecki

Rozkład jazdy w dni powszednie
Rozkład jazdy w soboty i niedziele

 

Ceny biletów

Bilety czasowe - przesiadkowe (ważne 60 minut):

Dla posiadaczy Pruszkowskiej Karty Mieszkańca oraz Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny:

  • 1zł normalny
  • 0,50zł ulgowy

Dla pozostałych podróżnych:

  • 3 zł normalny
  • 1,50 zł ulgowy

Bilet miesięczny (na wszystkie linie):

Dla posiadaczy Pruszkowskiej Karty Mieszkańca oraz Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny:

  • 50 zł normalny
  • 25 zł ulgowy

Dla pozostałych podróżnych:

  • 90 zł normalny
  • 45 zł ulgowy

Za przejazd bez ważnego biletu obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 100 zł.

Taryfa Biletowa określona została na podstawie Uchwały Nr XVII.183.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r.
Jeden bilet miesięczny uprawnia do przejazdu na wszystkich sześciu liniach autobusowych komunikacji miejskiej.
Bilet 1-godzinny uprawnia do przejazdu autobusem dowolnej linii komunikacji miejskiej uwzględniając przesiadki w okresie 60 min od jego zakupu.
Osoby posiadające ważne bilety długookresowe ZTM (30 - dniowy, 90 - dniowy, seniora) dla drugiej strefy oraz pierwszej i drugiej strefy, które są
jednocześnie posiadaczami Pruszkowskiej Karty Mieszkańca lub Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny upoważnieni są do bezpłatnych przejazdów w autobusach na wszystkich sześciu liniach autobusowych.
Ulga z tytułu posiadania Pruszkowskiej Karty Dużych Rodzin naliczana będzie od biletu normalnego 1-godzinnego za 1 zł oraz biletu normalnego miesięcznego za 50 zł bez konieczności wyrabiania dodatkowo Pruszkowskiej Karty Mieszkańca.
Osobom, które ukończyły 70 lat na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek przysługują bezpłatne przejazdy na wszystkich liniach bez konieczności wyrabiania Pruszkowskiej Karty Mieszkańca.

Wszystkie linie obsługuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Spółka z o.o.

piątek, 01 lipca 2016, msciciel337

Polecane wpisy