Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Blog > Komentarze do wpisu

Obniżka cen za wywóz odpadów segregowanych w Pruszkowie

Podczas posiedzenia majowej Rady Miasta pruszkowscy radni zmienili wysokość opłaty za wywóz śmieci. Od lipca opłata za odpady segregowane wynosić będzie 11 zł od osoby, poprzednio było to 12,5 zł.
Kontenery na odpady segregowane w Pruszkowie

W przypadku braku segregacji opłata pozostanie bez zmian i wyniesie 20 zł od osoby za miesiąc. Warunkiem naliczenia zmienionej opłaty jest ponowne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie (kancelaria na parterze Urzędu), na stronie internetowej Pruszkowa: http://www.pruszkow.pl/pdf_3/deklaracja_wzor_oplaty_smieci.pdf

Deklarację można złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16 lub przesłać na adres Urzędu do dnia 15 lipca 2014 roku. Istnieje również możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego jest udostępniona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Deklaracja wysyłana w tej formie musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Pruszkowie pod numerem telefonu: 22 735 87 99.

Źródło: Urząd Miasta Pruszkowa

wtorek, 03 czerwca 2014, msciciel337

Polecane wpisy