Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Blog > Komentarze do wpisu

Ile powinno się płacić w Pruszkowie za wywóz śmieci?

Od dwóch tygodni odpady w całej Polsce odbierane są według nowych zasad. Obowiązek podpisania umowy z firmami wywozowymi przejęły gminy, które ustalają również ile za śmieci płacą ich mieszkańcy. W Pruszkowie stawka miesięczna za śmieci segregowane wynosi 12,50 zł, a za niesegregowane 20 zł. Kwoty te zostały ustalone jeszcze przed wyborem firmy odbierającej odpady.
Kontenery na odpady segregowane w Pruszkowie

Aktualizacja 03.06.2014:
Od lipca 2014 nastąpi obniżka opłat za wywóz odpadów segregowanych: http://pruszkow.blox.pl/2014/06/Obnizka-cen-za-wywoz-odpadow-segregowanych-w.html

Przetarg na odbiór śmieci od mieszkańców Pruszkowa wygrało pruszkowskie MZO (będące spółką miejską) oferując zdecydowanie najniższą cenę: 14 614 050 zł za 2,5 roczną umowę. Można więc pokusić się o próbę oceny czy stawki ustalone przez władze Pruszkowa są na odpowiednim poziomie.

Zobacz: Zasady i harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców Pruszkowa

Do obliczeń przyjęto następujące dane:

 • okres trwania umowy: 30 miesięcy
 • stawka za odbiór odpadów: 12,5 (Przyjęto najniższą, "najgorszą" kosztowo dla miasta, wersję gdyby 100% mieszkańców segregowało odpady.)
 • liczba mieszkańców: 51579 (Według danych GUS z zeszłego roku w Pruszkowie mieszkało 58789 osób, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu podano liczbę 57310 osób zameldowanych w Pruszkowie. Do obliczeń przyjęto 90% niższej z wymienionych liczb.)

Obliczenia: 30 * 12,5 * 51579 = 19 342 125 zł

Biorąc pod uwagę łagodne założenia, uznać można, że jest to kwota zaniżona. Mimo to, jest to i tak o 25% więcej niż otrzyma MZO. Przy założeniu, że segregowanie odpadów zadeklarowało 80% mieszkańców, kwota wyniosłaby 21 663 180 zł. To oznacza 33% nadwyżkę, a domniemywać można, że dane te dalej są niedoszacowane. Z powyższych obliczeń wynika, że opłaty za wywóz śmieci pobierane od mieszkańców Pruszkowa powinny zostać obniżone. W rozmowie z Gazetą WPR, wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela powiedział, że jest to prawdopodobne.

Aktualizacja 25.10.2013:
Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca uwagę na konieczność dokładniejszego segregowania odpadów

Dla porównania poniżej wymienione są stawki za odbiór odpadów oraz firmy je wywożące w sąsiednich gminach.

Piastów (stawki obniżono po podpisaniu umowy)

 • segregowane: 11 zł
 • niesegregowane: 18 zł
 • firma: LEKARO

Ożarów Mazowiecki

 • segregowane: 11 zł
 • niesegregowane: 22 zł
 • firma: MZO Pruszków

Raszyn

 • segregowane: 9 zł
 • niesegregowane:13 zł
 • firma: MZO Pruszków

Michałowice (stawki obniżono po podpisaniu umowy)

 • segregowane: 9,46 zł
 • niesegregowane: 18,00 zł
 • firma: JARPER

Brwinów (stawki obniżono po podpisaniu umów)

 • segregowane: 9,40 zł
 • niesegregowane: 18,80 zł
 • firma: SIR-COM, SITA
piątek, 12 lipca 2013, msciciel337

Polecane wpisy

Komentarze
2013/10/08 14:00:23
Od lipca 2013 płacimy stawkę 12,50 od osoby za odbiór śmieci segregowanych. Rozumiem, że wzrost kosztów wynikał z konieczności zakupu pojemników oraz odbierania segregowanych odpadów z tych pojemników osobnymi kursami samochodów operatora. Koło mojego bloku nadal brak pojemników i wyrzucamy śmieci tak, jak dotychczas, a płacimy ponad 30% drożej. Przy sąsiednim bloku wystawiono kolorowe pojemniki i lokatorzy segregują do nich odpady. Co jakiś czas przyjeżdza JEDEN ( tak, to nie żart, jeden samochód ) i wszystkie segregowane odpady z trzech kolorowych pojemników wyrzuca na tą samą skrzynię ładunkową . TO KPINY Z OBYWATELI TEGO MIASTA !!!
-
2014/07/15 15:23:40
Można by było zrobić za darmo, ale te sumy nie są aż tak przerażające.