Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Blog > Komentarze do wpisu

Zmiany rozkładów SKM i Kolei Mazowieckich od 9 czerwca 2013

Zmiany rozkładów jazdy SKM linii S1 i Kolei Mazowieckich na linii pruszkowskiej związane są z kolejnym etapem budowy przystanku kolejowego Ursus Niedźwiadek. Podstawowa organizacja ruchu zostanie utrzymana - pociągi będą kursowały w tzw. pakietach (po kilka w jednym kierunku w niewielkim odstępie czasu). Natomiast zmianie ulegną godziny ich kursowania. To nie ostatnia zmiana rozkładu w najbliższym czasie. Kolejna, związana z remontem mostu średnicowego, zostanie wprowadzona 29 czerwca.

Zmiany w organizacji ruchu kolejowego od września 2013

Nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich można znaleźć na stronie: http://www.mazowieckie.com.pl/rozklady-jazdy/rozklad-jazdy-pociagow-km-wazny-w-dniach-09-28-vi-2013r.html

Nowy rozkład SKM można znaleźć na stronie:
http://www.ztm.waw.pl/?c=81&l=1#1

Aktualny rozkład jazdy pociągów wszystkich przewoźników (SKM, KM, WKD) dostępny jest na stronie:
http://rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/pn?

Szczegóły zmian planowanych przez Koleje Mazowieckie:

 • na odcinku Warszawa Włochy – Pruszków pociągi będą kursowały wahadłowo po jednym czynnym torze;
 • część pociągów zostanie odwołanych;
 • część pociągów będzie kursować z pominięciem przystanków: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków;
 • część pociągów będzie kursować w zwiększonym zestawieniu.

Aktualne pozostaną następujące zasady honorowania biletów:

 1. Na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków, w pociągach Kolei Mazowieckich kursujących po układzie podmiejskim, obsługujących relacje na linii KM1 Warszawa – Skierniewice: wszystkie bilety ZTM oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
 2. W pociągach Kolei Mazowieckich kursujących po układzie dalekobieżnym, które omijają stacje i przystanki: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów i Pruszków, do stacji Brwinów (z możliwością dojazdu, powrotu z lub do stacji Piastów i Pruszków): bilety ZTM ważne w 1 i 2 strefie - dobowe, 3-dniowe, 30-dniowe, 90-dniowe oraz Bilety Seniora.
 3. Na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków, w pociągach SKM linii S1: wszystkie bilety Kolei Mazowieckich.
 4. Na odcinku Warszawa Zachodnia/Warszawa Włochy – Pruszków: bilety Kolei Mazowieckich ważne w pociągach na linii KM1 pomiędzy Warszawą a Pruszkowem uprawniają do przejazdu liniami 716, 717 oraz ZS1 na wskazanym odcinku.
 5. Pasażerowie posiadający bilety odcinkowe okresowe KM wydane:
  • z/do stacji/przystanków położonych na odcinku Łowicz Gł. – Warszawa Ursus Płn. do/z stacji/przystanków na odcinku Warszawa Ursus – Skierniewice przez Warszawę Włochy, mogą odbyć podróż przez Warszawę Zachodnią,
  • z/do stacji/przystanków w relacjach Warszawa – Piastów/Pruszków w przypadku korzystania z przejazdów pociągami KM, które omijają stacje/przystanki osobowe: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków mogą odbyć podróż przez Brwinów z możliwością powrotu do stacji Pruszków i Piastów bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
 6. Pasażerowie posiadający bilety ZTM ważne w 1. i 2. strefie: dobowe, 3-dniowe, 30-dniowe, 90-dniowe i Bilety Seniora oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej mogą odbyć przejazd pociągami KM, które omijają stacje/przystanki: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków, do stacji Brwinów z możliwością powrotu do stacji Pruszków i Piastów bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
 7. Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Pruszków WKD, w pociągach WKD są honorowane bilety Kolei Mazowieckich. UWAGA! Wybrane bilety ZTM są w pociągach WKD honorowane na dotychczasowych zasadach, czyli tylko na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Opacz. Nie są honorowane na odcinku Opacz - Pruszków.
 8. W przypadku korzystania z przejazdu łączonego obejmującego linie: S1, 716 – na odcinku PKP Włochy – Traugutta (Piastów), 717 – na odcinku Dw. Zachodni – Traugutta (Piastów) oraz ZS1, bilet jednorazowy skasowany w jednym ze środków transportu zachowuje ważność w pozostałych.

Kolejna zmiana rozkładu zostanie wprowadzona 29 czerwca 2013. W związku z remontem mostu średnicowego w dniach 29 czerwca – 1 września nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia. Oto szczegóły zmian w organizacji ruchu:

 • część pociągów będzie kursować w skróconej relacji do/z stacji Warszawa Zachodnia,
 • część pociągów będzie kursować w skróconej relacji do/z stacji Warszawa Wschodnia,
 • część pociągów będzie kursować przez Warszawę Centralną,
 • Szybka Kolej Miejska w Warszawie uruchomi pociągi wahadłowe w relacji Warszawa Lotnisko Chopina/Ursus – Warszawa Śródmieście.

Źródło: ZTM, Koleje Mazowieckie

środa, 05 czerwca 2013, msciciel337

Polecane wpisy