Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Blog > Komentarze do wpisu

Zasady odbioru odpadów od mieszkańców Pruszkowa od 1 lipca 2013

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie wpisem na oficjalnej stronie miasta przypomina jak będzie wyglądać odbiór odpadów od 1 lipca 2013r. Poinformowano, że w drodze przetargu wybrany został wykonawca usługi - Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, który przez 2,5 roku odbierał będzie śmieci od mieszkańców Pruszkowa.

W przetargu wystartowały 3 firmy, które za wywóz odpadów od mieszkańców Pruszkowa zaproponowały następujące kwoty:

 • BYŚ: 31 566 348,00 zł
 • LEKARO: 25 139 945,38 zł
 • MZO: 14 614 050,00 zł

Wysokość opłaty dla pruszkowian, która obowiązywać będzie od 1 lipca 2013 została określona w złożonej przez mieszkańców lub zarządców deklaracji i jest uzależniona od sposobu gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości. Opłata wynosi 12,50 zł (11 zł od lipca 2014) od osoby za miesiąc w przypadku segregowania odpadów i 20 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.

Przeczytaj: Ile powinno się płacić w Pruszkowie za wywóz śmieci?

Opłaty uiszcza się w okresach kwartalnych bez wezwania ze strony urzędu w następujących terminach:

 • do 15 kwietnia za I kwartał
 • do 15 lipca za II kwartał
 • do 15 października za III kwartał
 • do 15 grudnia za IV kwartał

Opłatę można wnosić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie zapewnia, że wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli deklarację mogą liczyć na prawidłową obsługę w zakresie odbioru odpadów. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie dokonali  tego obowiązku powinni w jak najkrótszym czasie zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w celu złożenia dokumentu (tel.: 735-87-99). Aktualnie trwają prace nad szczegółowym harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych, który dostarczony będzie do 1 lipca przez MZO wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości.

Harmonogram odbioru odpadów

27 czerwca na stronie internetowej miasta został opublikowany harmonogram odbioru odpadów z domów jednorodzinnych. Pojemniki ze śmieciami należy wystawić przed ogrodzenie terenu nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych o godzinie 6:00 (lub wcześniej). Odbiór będzie odbywać się co 2 tygodnie. Szczegółowy harmonogram wraz ze spisem ulic znaleźć można pod adresem: http://www.pruszkow.pl/pdf_3/pruszkow_zmieszane.pdf

Terminy odbioru odpadów segregowanych i ogrodowych w zabudowie jednorodzinnej nie ulegną zmianie.

Miasto przypomina również o zasadach segregacji odpadów:

 1. Do pojemników i worków w kolorze niebieskim przeznaczonych do selektywnej zbiórki makulatury:
  • należy wrzucać: gazety, katalogi, książki, papier do pisania, kartony, torebki papierowe, pudełka i tekturę falistą;
  • nie należy wrzucać: opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, kalki technicznej, foliowanych i lakierowanych katalogów, zatłuszczonego papieru.
 2. Do pojemników w kolorze białym lub zielonym oraz worków w kolorze białym przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego:
  • należy wrzucać: białe i kolorowe butelki po napojach, sokach, winie i innych napojach alkoholowych, słoiki, szklane pojemniki i inne szklane naczynia;
  • nie należy wrzucać: zakrętek, kapsli, korków, kokard metalowych z butelek po szampanie lub winie musującym, fajansu, porcelany, ceramiki, luster, szkła okiennego, szkła zbrojonego, żarówek, luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szyb samochodowych.
 3. Do pojemników i worków w kolorze żółtym oraz do pojemników siatkowych przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych:
  • należy wrzucać: duże folie opakowaniowe, duże torebki plastikowe, jednorazowe butelki po napojach ze sztucznego tworzywa, butelki i kanistry plastikowe po środkach do prania czy czyszczenia, pojemniki plastikowe po mydłach w płynie, szamponach, kubki po jogurcie, śmietanie, serkach po uprzednim ich umyciu, kartony z tworzyw sztucznych sprzężonych jak kartony po sokach, napojach i mleku po uprzednim wypłukaniu, aluminiowe i metalowe puszki po napojach i artykułach spożywczych po uprzednim wypłukaniu oraz inne elementy metalowe;
  • nie należy wrzucać: butelek po oleju, tworzyw piankowych, tekstyliów, tworzyw sztucznych zastosowania medycznego, jednorazowych pieluch (typu PAMPERS), taśm klejących, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych i innych tworzyw sztucznych nie przeznaczonych na opakowania.
 4. Do pojemników w kolorze niebieskim przeznaczonych do selektywnej zbiórki zmieszanych odpadów surowcowych:
  • należy wrzucać: gazety, katalogi, książki, papier do pisania, kartony, torebki papierowe, pudełka i tekturę falistą, duże folie opakowaniowe, duże torebki plastikowe, jednorazowe butelki po napojach ze sztucznego tworzywa, butelki i kanistry plastikowe po środkach do prania czy czyszczenia, pojemniki plastikowe po mydłach w płynie, szamponach, kubki po jogurcie, śmietanie, serkach po uprzednim ich umyciu, kartony  z tworzyw sztucznych sprzężonych jak kartony po sokach, napojach i mleku po uprzednim wypłukaniu, aluminiowe i metalowe puszki po napojach i artykułach spożywczych po uprzednim wypłukaniu oraz inne elementy metalowe;
  • nie należy wrzucać: butelek po oleju, tworzyw piankowych, tekstyliów, tworzyw sztucznych zastosowania medycznego, jednorazowych pieluch (typu PAMPERS), taśm klejących, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych oraz innych tworzyw sztucznych nie przeznaczonych na opakowania, opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, kalki technicznej, foliowanych i lakierowanych katalogów, zatłuszczonego papieru.

Uwagi:

 1. Opróżnione i czyste opakowania z papieru i tworzyw sztucznych należy trwale zgnieść przed włożeniem do pojemnika i worka.
 2. Nastąpiła zmiana w sposobie zbierania szkła – nie dzielimy go już na kolory – separacja taka dokonywana jest automatycznie w hucie szkła.
 3. Ilość odpadów segregowanych wytwarzanych na terenie poszczególnych nieruchomości przez mieszkańców deklarujących niższą opłatę, będzie monitorowana.

 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie

piątek, 14 czerwca 2013, msciciel337

Polecane wpisy