Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Blog > Komentarze do wpisu

Stanowisko gmin Pruszków i Piastów w sprawie Wspólnego Biletu

Na stronie Urzędu Miasta w Pruszkowie zostało opublikowane oficjalne stanowisko władz Pruszkowa i Piastowa w sprawie obowiązywania "Wspólnego biletu ZTM" w przejazdach pociągami Kolei Mazowieckich na tzw. linii pruszkowskiej. Gminy stanowczo nie zgadzają się z wysokością podwyżki zaproponowanej przez ZTM.
Treść pisma skierowanego do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie:

W odpowiedzi na Państwa pismo znak ZTM-PP0-5-66I4-3-1-13/LBR z dnia 11.02.2013 r. informuję, że również Gminy Pruszków i Piastów tak jak Miasto Stołeczne Warszawa są w trudnej sytuacji ekonomicznej i nie posiadają wystarczających środków finansowych w budżetach. Zatwierdzone budżety Pruszkowa i Piastowa przygotowane były na podstawie uzgodnień, jakie zostaną wspólnie podjęte na spotkaniu w Państwa siedzibie w dniu 12.10.2012 r. Potwierdzeniem tych uzgodnień jest Załącznik nr 3 do Aneksu nr 8 z dnia 13 listopada 2012 r. do Porozumienia z dnia 28 stycznia 2011 r., zwracający uzgodnione stawki, W związku, z czym zwiększenie kosztów wspólnego biletu ZTM w przejazdach pociągami Kolei Mazowieckich w proponowanej wysokości jest dla nas nie do przyjęcia, ponieważ podwyżka ta w stosunku do kwoty, jaką Gmina Pruszków ponosiła miesięcznie w 2012 r. wzrosłaby o ok. 77%.

Mając na uwadze jednak wieloletnią współpracę w zakresie obowiązywania oferty "Wspólny Bilet ZTM" w przejazdach pociągami Kolei Mazowieckich oraz SKM-ki oraz dobro pasażerów proponujemy dwa rozwiązania:
  1. Gminy mogą ponosić zwiększone koszty dofinansowania do "Wspólnego Biletu ZTM" w przejazdach pociągami Kolei Mazowieckich, jeśli pomniejszone zostaną koszty ponoszone przez obie Gminy (o wysokość w/w podwyżki) dofinansowywania do "Wspólnego Biletu ZTM" w przejazdach pociągami SKM-ki bez pogorszenia standardu podróży.
  2. Wysokość podwyżki nie przekroczy 70%, ponieważ z informacji, jaką Gminy posiadają o tyle Koleje Mazowieckie zwiększyły wysokość dopłat jakie ZTM ma ponosić za obowiązywanie "Wspólnego Biletu ZTM" w przejazdach pociągami Kolei Mazowieckich.
Licząc na dalszą współpracę, w tworzeniu nowoczesnego systemu komunikacji publicznej w Aglomeracji Warszawskiej oczekujemy na zajęcia stanowiska na nasze propozycje. W celu uzgodnienia szczegółów dalszej współpracy proponujemy spotkanie w terminie po 10 marca 2013 r.

Źródło: www.pruszkow.pl

Więcej informacji o Wspólnym Bilecie
czwartek, 28 lutego 2013, msciciel337

Polecane wpisy