Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Blog > Komentarze do wpisu

Rekrutacja do przedszkoli w 2013 roku w Pruszkowie

Wydział Edukacji Urzędu Miasta opublikował regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych w Pruszkowie obowiązujący od marca 2013 roku. Składanie kart zgłoszeń będzie możliwe od 01.03.2013 do 31.03.2013. W publicznych placówkach czeka na dzieci 1510 miejsc w przedszkolach i 140 w żłobkach.

Informacje na temat rekrutacji w roku 2014:
http://pruszkow.blox.pl/2014/02/Rekrutacja-do-przedszkoli-w-2014-roku-w-Pruszkowie.html

Dzieci uczęszczające do pruszkowskich przedszkoli (z wyłączeniem tych dzieci, które zmieniły miejsce zamieszkania poza miasto Pruszków) nie podlegają już procedurze rekrutacji. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jedynie do aktualizacji kart zgłoszenia.

W przypadku pozostałych dzieci pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli mają dzieci zamieszkałe na terenie Pruszkowa w następującej kolejności:  

 • pięcioletnie i sześcioletnie,
 • matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,
 • matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
 • z rodzin zastępczych,
 • z rodzin posiadających więcej niż dwoje rodzeństwa,
 • których rodzic/rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie (w tym przypadku do karty zgłoszenia powinna zostać dołączona kserokopia pierwszej strony PIT (rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych) z potwierdzeniem zarejestrowania go przez Pruszkowski Urząd Skarbowy lub zaświadczenie o rozliczeniu w/w dochodu w tutejszym Urzędzie Skarbowym).

Teren miasta Pruszkowa został podzielony na trzy rejony, każda z własną komisją rekrutacyjną:

Rejon I:

 • Przedszkole Nr 2, ul. Partyzantów 2/4: 100 miejsc
 • Integracyjne Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Narutowicza 20: 60 miejsc
 • Przedszkole Nr 7, ul. Słowackiego 1: 75 miejsc
 • Przedszkole Nr 8, ul. 3-ego Maja 67: 125 miejsc   


Rejon II:

 • Przedszkole Nr 3, ul. Chopina 1: 100 miejsc
 • Przedszkole nr 4, ul. B. Prusa 27: 100 miejsc
 • Przedszkole Nr 6, ul. Hubala 1: 100 miejsc + 65 miejsc w żłobku
 • Przedszkola Nr 11, ul. Hubala 2: 125 miejsc
 • Przedszkole nr 12, ul.Andrzeja 12: 100 miejsc


Rejon III:

 • Przedszkole Nr 9, ul. Moniuszki 9: 100 miejsc
 • Przedszkole Nr 10, ul. Chopina 13: 100 miejsc
 • Przedszkole Nr 13, ul. Antka 7: 150 miejsc + 75 miejsc w żłobku
 • Filia PM nr 13, ul. Helenowska  8: 75 miejsc
 • Przedszkole nr 14, ul. Jasna 2: 100 miejsc
 • Przedszkole nr 15, ul. Dębowa 8  : 100 miejsc


Ogłoszenie wyników rekrutacji powinno nastąpić 25 kwietnia 2013 roku.

Pełny harmonogram rekrutacji:

 • termin składania kart do przedszkoli do 31.03.2013,
 • termin posiedzeń Komisji Rekrutacji 01.04.2013 – 16.04.2013,
 • przekazanie protokołów do Wydziału Edukacji: do dnia 23.04.2013,
 • termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 25.04.2013,
 • składania "Kart zapisu dzieci do przedszkoli" do przedszkoli: 25.04.2013 - 30.04.2013,
 • termin ogłoszenia wyników ostatecznej rekrutacji: 07.05.2013,
 • wyłącznie w przypadku uchybień formalnoprawnych istnieje możliwość odwołań do Prezydenta Miasta Pruszkowa (w dniach 07.05.2013 - 17.05.2013).

Nie wiadomo czy w roku 2013 zmieni się wzór karty zgłoszenia do przedszkola. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa została uaktualniona karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, którą można znaleźć na stronie: http://umpruszkow.bip.org.pl/?tree=597. Można tam również znaleźć aktualny druk oświadczenia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Pełny regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli w Mieście Pruszków obowiązujący od dnia 01.03.2013 roku dostępny jest pod adresem: http://umpruszkow.bip.org.pl/pliki/umpruszkow/regulamin_z_dnia_01.03.2013r..doc

środa, 06 lutego 2013, msciciel337

Polecane wpisy