Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Blog > Komentarze do wpisu

List prezydenta Pruszkowa w obronie wizerunku i dobrego imienia miasta

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński wystąpił do Zbigniewa Ziobry w formie listu otwartego w obronie wizerunku i dobrego imienia miasta. Jest to efekt użycia zwrotu "Pruszków wychodzi na wolność..." w spocie reklamowym partii Solidarna Polska.
Spot reklamowy, którego dotyczy list:


Pełna treść listu:

Prezes
Zbigniew Ziobro
Partia
Solidarna Polska

Nazwa miasta i jego wizerunek to największe i najcenniejsze dobro, jakim dysponuje społeczność miasta Pruszkowa.
Rozwój naszych "małych Ojczyzn" - pozyskiwanie inwestorów, nowych mieszkańców i tworzenie miejsc pracy - w coraz większym stopniu uzależniony jest od intensywności i form prezentacji wizerunku w środkach masowego przekazu.
Najnowszy spot reklamowy partii "Solidarna Polska" w ścieżce dźwiękowej czytanej przez lektora wymienia szereg plag, które dotknęły nasz kraj - w tym (cyt.): "Pruszków wychodzi na wolność...".
Wątpliwości, oburzenie mieszkańców Pruszkowa oraz moje budzi kontekst i forma wykorzystywania nazwy naszego miasta. Niedopuszczalne w naszej ocenie jest budowanie negatywnych skojarzeń wykorzystując słowo PRUSZKÓW.
Wszyscy mieszkamy, pracujemy i wychowujemy dzieci w miejscach, które wybraliśmy świadomie lub do których rzucił nas los - tworzymy lokalną wspólnotę. Z perspektywy interesów twórców i zleceniodawców takich produkcji być może normalność i zwykła przyzwoitość nie jest interesująca, nie przekłada się podobno na głosy elektoratu.
Sądzę, że mimo wszystko warto o tę normalność i szacunek dla mieszkańców upominać się.
Pragnę Pana poinformować, że bardzo dokładnie analizujemy wszystkie przypadki używania nazwy MIASTA PRUSZKOWA i jesteśmy przygotowani do obrony imienia naszego miasta.
W związku z zaistniałą sytuacją żądam od Pana spowodowania zaprzestania emisji materiałów naruszających dobre imię miasta Pruszkowa i zamieszczenia przeprosin na stronie internetowej partii. Jednocześnie pozwalam sobie traktować wystąpienie do Pana, jako list otwarty do mediów w celu zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości.

W imieniu mieszkańców miasta
Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

Źródło: www.pruszkow.pl
piątek, 08 lutego 2013, msciciel337

Polecane wpisy