Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Blog > Komentarze do wpisu

Akcja "Znicz 2009" w Pruszkowie

W dniach od 30 października do 02 listopada 2009 roku, funkcjonariusze pruszkowskiej Straży Miejskiej będą, jak co roku, prowadzić wzmożone działania w rejonie cmentarzy. Działania te, to kontynuacja corocznej ogólnopolskiej akcji "ZNICZ".

W prowadzonych czynnościach wykorzystany zostanie System Monitoringu Wizyjnego Miasta oraz dodatkowe patrole piesze i zmotoryzowane. Kamery monitoringowe i obsługujący je dyżurni, będą wspierać pruszkowskich strażników miejskich w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby bliskich.

Głównymi celami akcji będzie:
- zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby;
- zwracanie uwagi na nieprawidłowo parkujące pojazdy w pobliżu cmentarzy;
- zapobieganie rozmieszczaniu stanowisk handlowych bez wymaganych zezwoleń oraz kontrola legalności handlu;
- zapewnienie bezpieczeństwa pieszym;
- zapewnienie przejazdu ulicami zlokalizowanymi przy nekropoliach
- reagowanie na wszelkiego rodzaju przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego;
- zapobieganie ewentualnym aktom wandalizmu;
- reagowanie na zanieczyszczanie terenu wokół cmentarzy;
- reagowanie na przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.
- usuwanie osób żebrzących oraz takich, których wygląd uwłacza randze święta
- egzekwowanie wprowadzonych ograniczeń w ruchu drogowym;
- kontrola czystości wokół stoisk handlowych;
- zapobieganie nielegalnemu kwestowaniu
- niesienie pomocy osobom oczekującym wsparcia i informacji.

Systematyczne kontrole uwzględniać będą nielegalny handel zniczami i innymi artykułami związanymi z Dniem Wszystkich Świętych, szczególnie w okolicach nekropolii, placów targowych i innych. W godzinach wieczorowych i nocnych cmentarze będą objęte szczególną kontrolą, która będzie mieć na celu zapobieżenie aktom wandalizmu i działalności tzw. "hien cmentarnych".

Punktem kulminacyjnym prowadzonej AKCJI "ZNICZ 2009", będą dni 01 - 02 listopada 2009 r. W tych dniach Straż Miejska swoje działania skupi nad utrzymaniem ładu i porządku, prawidłowości parkowania i bezpieczeństwa osób odwiedzających groby swoich bliskich w rejonie cmentarzy i poza nimi.

Ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów w okolicach cmentarzy oraz ograniczenia w ruchu - ul. Komorowska, Gordziałkowskieko, 2-go sierpnia, Żbikowska, Domaniewska, Poludniowa, zwracamy się do wszystkich odwiedzających cmentarze o korzystanie z taboru komunikacji miejskiej oraz pozostawianie swoich pojazdów na ulicach przyległych. W związku z  działalnością komunikacji ZTM Warszawa, prosimy także o umożliwienie i ułatwienie przejazdu wszystkim autobusom komunikacji. Wydział Ochrony Środowiska U.M. Pruszków, do dyspozycji odwiedzających pruszkowskie nekropolie, wystawił dodatkowe kabiny typu "TOY-TOY", które usytuowane będą w widocznych miejscach, blisko cmentarzy.

WJAZD POD BRAMY GŁÓWNE CMENTARZY MOŻLIWY BĘDZIE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM IDENTYFIKATORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NA CZAS DOWIEZIENIA OSÓB O WIDOCZNYM KALECTWIE, A ZAPARKOWANIE POJAZDÓW TYLKO W MIEJSCACH DO TEGO CELU WYZNACZONYCH.

Do wszystkich mieszkańców, jak i osób przyjezdnych APELUJEMY o zachowanie w tych dniach SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. PAMIĘTAJMY o zabezpieczeniach mienia (samochodów, mieszkań i domów). Idąc na cmentarz, starajmy się nie zabierać ze sobą rzeczy zbędnych oraz zamyślając się nad grobami bliskich zwracajmy uwagę na swój bagaż.

Podczas działań "ZNICZ 2009", funkcjonariusze Straży Miejskiej, będą do dyspozycji osób potrzebujących pomocy. Wszelkie uwagi i prośby o interwencje można zgłaszać, bezpośrednio do licznych patroli, pełniących służbę w rejonie cmentarzy, jak i telefonicznie: pod bezpłatnym numerem telefonu 986.

Źródło: Straż Miejsca w Pruszkowie
piątek, 30 października 2009, msciciel337

Polecane wpisy