Informacje o pruszkowskich sprawach, głównie wydarzeniach i komunikacji
Blog > Komentarze do wpisu

Nagrody Starosty Pruszkowskiego dla najlepszych maturzystów

We wrześniu ubiegłego roku Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła uchwałę o ustanowieniu nagrody Starosty Pruszkowskiego dla najlepszych maturzystów spośród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 2.000 zł dla jednego maturzysty. Regulamin określający zasady przyznawania nagród stanowi, że nagrodę taką otrzymać może jeden, najlepszy maturzysta z każdej szkoły. Kandydata do Nagrody Starosty Pruszkowskiego przedstawia dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę najwyższy wynik uzyskany ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym, zarówno w części pisemnej jak i ustnej – minimum 90 %.

Na ostatniej XXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego w dniu 25 sierpnia wyróżnienie to z rąk Starosty Pruszkowskiego otrzymali: Małgorzata Kulesza - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie, która uzyskała średnią ocen na egzaminie maturalnym 93,6% oraz Bartłomiej Listwon - absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, ze średnim wynikiem ocen 91,0%.

Źródło: Starostwo Powiatu Pruszkowskiego
sobota, 29 sierpnia 2009, msciciel337

Polecane wpisy